Prípravný výbor pre vznik MO SRZ Dolná Streda vyzýva záujemcov , aby sa nenechali zastrašiť výborom SRZ MsO Sereď.

 

     Občianske združenie „Dolnostredan“ ďakuje všetkým svojim členom aj nečlenom OZ , ktorí sa zúčastnili v roku 2015 brigád pri vysádzaní stromkov, vybudovaní lavičiek a móla, záchrane rýb, čistenia okolia Zelenky a inej brigádnickej činnosti a odpracovali pritom 442 brigádnických hodín bez nároku na odmenu.

     Odmenou za vykonanú prácu je pre nich iba poďakovanie.

                                                            Ďakujeme

 

  Občianske združenie „Dolnostredan“ ďakuje všetkým svojim členom aj nečlenom OZ , ktorí sa zúčastnili v roku 2014 brigád pri výstavbe Rybárskeho domu (chatky) a rekultivácii smetiska pri Zelenke a úprave jej okolia a odpracovali pritom 420 brigádnických hodín bezplatne.

       Je vidieť že ešte stále sa nájdu dobrí ľudia, na ktorých sa dá spoľahnúť.                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                            Ďakujeme