Kolaudácia chatky OZ Dolnostredan 2014

Kolaudácia chatky  OZ Dolnostredan 2014