Aj v tomto roku môžete venovať 2 % z Vaších daní Občianskemu združeniu "Dolnostredan"

 

Na OR Dolnostredskom - Skala, boli osadené nové informačné tabule.

13.4.2018

Oznam pre záujemcov o členstvo v OZ Dolnostredan

10.3.2018

Minister zamietol rozklad SRZ a potvrdil rozhodnutie MŽP SR, č.8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017, ktorým ministerstvo pridelilo OR Dolnostredské obci Dolná Streda.

19.3.2018

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie

2.2.2018

Uznesenie Okresného súdu v Galante, ktorým zamietol návrh SRZ zo dňa 1.12.2017 na nariadenie neodkladného opatrenia.

13.2.2018

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, katastrálny odbor

12.2.2018

Návrh SRZ Žilina na zapísanie vecného bremena

7.2.2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky- vecné bremeno- stanovisko

7.2.2018

Okresná prokuratúra v Galante vyhovela podnetu obce Dolná Streda na podanie protestu prokurátora

2.2.2018

Naše občianske združenie bolo spomenuté v časopise "friško"

21.12.2017

Vianoce sú dar

3.12.2017

Kladivo na čarodejnice IV - Prečo sa v SRZ nedodržiavajú jeho stanovy a ani zákony ?

25.11.2017

OR Dolnostredské nie je hydrologicky ovplyvňované riekou Váh.

25.11.2017

Rozhodnutie MŽP vo veci OR Dolnostredské zo dňa 23.11.2017

24.11.2017

Prevádzkový poriadok doložený k žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské podľa § 34 zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve

7.11.2017

Oznámenie o doručení nových podkladov a možnosti vyjadrenia

6.11.2017

Voľby do VÚC 2017- Trnavský kraj

5.11.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci pridelenia OR Dolnostredské

2.11.2017

Stanovisko SVP š.p. k znaleckému posudku doloženého od SRZ osobitnej komisii po uplynutí lehoty vo vydanom rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu MŽP.

29.10.2017

Otvorenie cyklotrasy

29.10.2017

Slávnostné otvorenie cyklotrasy

25.10.2017

Nová lávka v Oddychovej zóne

18.10.2017

Otvorený list pánovi tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi

17.10.2017

Sťažnosť na KK SRZ- odpoveď od tajomníka SRZ

17.10.2017

Otvorený list predsedovi KK SRZ Ing. Trokanovi

2.10.2017

Odpoveď na sťažnosť na KK SRZ , Protokol z vykonanej kontroly

2.10.2017

Preteky o putovný pohár obce Dolná Streda

2.10.2017

Sťažnosť na KK SRZ

19.9.2017

Pozvánka

14.9.2017

Deň obce

5.9.2017

Žiadosť adresovaná Ing. Pavlovi Trokanovi predsedovi KK SRZ

1.8.2017

" Deň v prírode "

21.7.2017

Dodanie dôkazových materiálov k sťažnosti členov SRZ na štatutára MsO SRZ Sereď- zaslanie

19.7.2017

Výzva pre Mgr. Mariannu Jankovičovú aby odstúpila z funkcie predsedníčky DK pri Rade SRZ.

14.7.2017

Sťažnosť na štatutárneho zástupcu MsO SRZ Sereď a hlavného hospodára MsO SRZ Sereď ako podnet pre DK - odpoveď

26.6.2017

Kladivo na čarodejnice III.

23.6.2017

Podnet na vykonanie kontroly v MsO SRZ Sereď

19.6.2017

List starostu obce Dolná Streda adresovaný Ing. Milošovi Mičánimu

8.6.2017

MDD 1.6.2017

5.6.2017

Výsledky rozboru uhynutých rýb a vody na OR Dolnostredskom

2.6.2017

Pozvánka na stretnutie

25.5.2017

Sťažnosť na štatutárneho zástupcu MsO SRZ Sereď a hlavného hospodára MsO SRZ Sereď ako podnet pre DK.

20.5.2017

KDE JE PRAVDA O ÚHYNE NA OR DOLNOSTREDSKOM

17.5.2017

Na OR Dolnostredskom sa objavuje stále veľké množstvo uhynutých rýb

11.5.2017

Sťažnosť ako podnet pre Prezídium Rady SRZ.

5.5.2017

Informácie z úhynu rýb na OR Dolnostredskom

21.4.2017