Aj v roku 2020 môžete poskytnúť 2% z dane na činnosť nášho občianskeho združenia. Ďakujeme

 

 

 

Zvoz odpadkov

9.8.2020

Pozvánka

9.8.2020

Dopyt na podnet pre Kontrolnú komisiu SRZ

29.7.2020

Kde sa chce, všetko sa dá.

01.07.2020

Lavičky a prístrešky na „Náučnom chodníku OR Dolnostredské – Skala“ majú nový kabát.

30.06.2020

Rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici - Platobný rozkaz

03.06.2020

Náš podnet bol uverejnený v časopise online Ryby, Rybky, Rybičky

15.05.2020

Koše na OR Dolnostredské – Skala

11.05.2020

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď neuspela pri podaní podnetu na Krajskej prokuratúre v Trnave.

11.05.2020

Nové stromky v oddychovej zóne obce Dolná Streda

3.5.2020

Dnes sme poslali podnet na KK SRZ.

26.3.2020

Okresný súd v Galante rozhodol o výške trov právneho zastúpenia v prospech obce Dolná Streda

04.03.2020

Rozsudok Krajského súdu v Trnave v prospech obce Dolná Streda

25.1.2020

RADA SRZ ODMIETLA „POKUS O ZMIER“ NAVRHNUTÝ OBCOU DOLNÁ STREDA.

7.1.2020

"POKUS O ZMIER"

12.12.2019

Vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave

26.11.2019

Protest za slušné rybárstvo

24.11.2019

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie

22.11.2019

Návrh zmeny Stanov Slovenského rybárskeho zväzu

12.11.2019

PROTEST RYBÁROV

10.11.2019

Porušenie ľudských práv

5.11.2019

Poďakovanie od prezidenta Slovenského rybárskeho zväzu

03.10.2019

Náučný chodník OR Dolnostredské - Skala

01.10.2019

Reálne čísla o stave zarybnenia Ramena Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.

15.9.2019