Niektorí členovia Slovenského rybárskeho zväzu sa až tak boja pravdy zverejňovanej vo facebookovej skupine "Pravda o SRZ" v ktorej sa zverejňujú materiály aj ohľadom založenia našej miestnej rybárskej organizácie  a úspechu obce Dolná Streda pri pridelení Ramena v Dolnej Strede od Ministerstva životného prostredia do užívania v osobitnom režime až sa im sústavným nahlasovaním ju podarilo zablokovať. 

Kam až sme to v SRZ dospeli ?