Aj v roku 2021 môžete poukázať 2% z daní pre naše občianske združenie,

podrobnosti tu: 2%

 

 

 

 

Stále čistíme svoje okolie

6.7.2021

Kedy bude koniec obštrukcií od SRZ

5.6.2021

Opäť upratané

16.5.2021

Zmena termínu pojednávania

9.5.2021

Predvolanie od Okresného súdu v Žiline, uznesenie č. 149/2019

3.5.2021

Dočkáme sa spravodlivosti ? Prečo štatutárny zástupca SRZ vedome klamal vyšetrovateľa Polície, že peniaze vo výške 979 226,86 € sú na bežnom účte ?

30.04.2021

Predvolanie

26.04.2021

O zarybnení,respektíve nezarybnení revírov Rady SRZ

31.3.2021

Upovedomenie o odročení alebo zrušení pojednávania

30.03.2021

Koše už aj pri Zelenke

7.2.2021

Odvoz odpadkov v roku 2021

2.2.2021

Brigáda dňa 27.11.2020

28.11.2020

Opäť sme vysadili ďalšie stromčeky.

14.11.2020

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky potvrdila oprávnenosť podnetu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaradilo tento podnet do „Zelenej linky „

30.10.2020

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA - pracovisko upomínacieho a exekučného konania

20.10.2020

Podľa seba súdim teba

8.10.2020

Informácie zo SRZ

19.9.2020

Piaty zvoz odpadkov

12.9.2020

Deň obce 2020

2.9.2020

Posedenie pri guláši so súťažou o Putovný pohár starostu obce

24.8.2020

Odpoveď na Dopyt od pána predsedu KK SRZ Trokana

10.8.2020

Zvoz odpadkov

9.8.2020

Pozvánka

9.8.2020

Dopyt na podnet pre Kontrolnú komisiu SRZ

29.7.2020

Kde sa chce, všetko sa dá.

01.07.2020

Lavičky a prístrešky na „Náučnom chodníku OR Dolnostredské – Skala“ majú nový kabát.

30.06.2020

Rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici - Platobný rozkaz

03.06.2020

Náš podnet bol uverejnený v časopise online Ryby, Rybky, Rybičky

15.05.2020

Koše na OR Dolnostredské – Skala

11.05.2020

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď neuspela pri podaní podnetu na Krajskej prokuratúre v Trnave.

11.05.2020

Nové stromky v oddychovej zóne obce Dolná Streda

3.5.2020

Dnes sme poslali podnet na KK SRZ.

26.3.2020

Okresný súd v Galante rozhodol o výške trov právneho zastúpenia v prospech obce Dolná Streda

04.03.2020

Rozsudok Krajského súdu v Trnave v prospech obce Dolná Streda

25.1.2020

RADA SRZ ODMIETLA „POKUS O ZMIER“ NAVRHNUTÝ OBCOU DOLNÁ STREDA.

7.1.2020

"POKUS O ZMIER"

12.12.2019

Vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave

26.11.2019

Protest za slušné rybárstvo

24.11.2019

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie

22.11.2019

Návrh zmeny Stanov Slovenského rybárskeho zväzu

12.11.2019