Aj v roku 2019 nám môžete prispieť na našu činnosť poukázaním 2% z Vašej dane,  ďakujeme.

 

 

Vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave

26.11.2019

Protest za slušné rybárstvo

24.11.2019

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie

22.11.2019

Návrh zmeny Stanov Slovenského rybárskeho zväzu

12.11.2019

PROTEST RYBÁROV

10.11.2019

Porušenie ľudských práv

5.11.2019

Poďakovanie od prezidenta Slovenského rybárskeho zväzu

03.10.2019

Náučný chodník OR Dolnostredské - Skala

01.10.2019

Reálne čísla o stave zarybnenia Ramena Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.

15.9.2019

UZNESENIE 2S/1/2015

10.9.2019

Deň obce Dolná Streda - 2019

3.9.2019

Dňa 18.7.2019 bola Kasačná sťažnosť MŽP SR spolu so spisom doručená na Najvyšší súd Slovenskej republiky

29.8.2019

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie

21.08.2019

Vyhodnotenie pretekov o " Putovný pohár starostu obce Dolná Streda "

19.8.2019

Oznam - založenie novej miestnej organizácie v Dolnej Strede

15.8.2019

Pozvánka

12.8.2019

Dolnostredské rameno po víkendovej rybačke II.

5.8.2019

Dolnostredské rameno po víkendovej rybačke

30.7.2019

Nová žiadosť o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede

9.7.2019

Deň v prírode 2019

25.6.2019

Kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 584 zo dňa 07.03.2019

19.6.2019

Znalec za posudok v ktorom tvrdí že Rameno Dolná Streda je vodný tok, dostal od MS SR pokutu.

23.5.2019

Slovenský rybársky zväz prehral súdny spor na Krajskom súde v Žiline

21.5.2019

Dnes na OR Dolnostredskom

10.3.2019

Oznam o rozsudku KS v Bratislave

8.3.2019