Aj v roku 2020 môžete poskytnúť 2% z dane na činnosť nášho občianskeho združenia. Ďakujeme

 

 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky potvrdila oprávnenosť podnetu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaradilo tento podnet do „Zelenej linky „

30.10.2020

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA - pracovisko upomínacieho a exekučného konania

20.10.2020

Podľa seba súdim teba

8.10.2020

Informácie zo SRZ

19.9.2020

Piaty zvoz odpadkov

12.9.2020

Deň obce 2020

2.9.2020

Posedenie pri guláši so súťažou o Putovný pohár starostu obce

24.8.2020

Odpoveď na Dopyt od pána predsedu KK SRZ Trokana

10.8.2020

Zvoz odpadkov

9.8.2020

Pozvánka

9.8.2020

Dopyt na podnet pre Kontrolnú komisiu SRZ

29.7.2020

Kde sa chce, všetko sa dá.

01.07.2020

Lavičky a prístrešky na „Náučnom chodníku OR Dolnostredské – Skala“ majú nový kabát.

30.06.2020

Rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici - Platobný rozkaz

03.06.2020

Náš podnet bol uverejnený v časopise online Ryby, Rybky, Rybičky

15.05.2020

Koše na OR Dolnostredské – Skala

11.05.2020

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď neuspela pri podaní podnetu na Krajskej prokuratúre v Trnave.

11.05.2020

Nové stromky v oddychovej zóne obce Dolná Streda

3.5.2020

Dnes sme poslali podnet na KK SRZ.

26.3.2020

Okresný súd v Galante rozhodol o výške trov právneho zastúpenia v prospech obce Dolná Streda

04.03.2020

Rozsudok Krajského súdu v Trnave v prospech obce Dolná Streda

25.1.2020

RADA SRZ ODMIETLA „POKUS O ZMIER“ NAVRHNUTÝ OBCOU DOLNÁ STREDA.

7.1.2020

"POKUS O ZMIER"

12.12.2019

Vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave

26.11.2019

Protest za slušné rybárstvo

24.11.2019

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie

22.11.2019

Návrh zmeny Stanov Slovenského rybárskeho zväzu

12.11.2019

PROTEST RYBÁROV

10.11.2019

Porušenie ľudských práv

5.11.2019

Poďakovanie od prezidenta Slovenského rybárskeho zväzu

03.10.2019

Náučný chodník OR Dolnostredské - Skala

01.10.2019

Reálne čísla o stave zarybnenia Ramena Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.

15.9.2019