Novinky

Cenník (2024) pre OR Dolnostredské – Skala

26.01.2024 16:26
Od 20.01.2024 "OR Dolnostredské - Skala" opäť obhospodaruje obec Dolná Streda, ktorej bola táto ostatná vodná plocha pridelená MŽP SR na účely podnikania v osobitnom režime.  

Rozsudok súdu OR Dolnostredské

08.01.2024 09:27
Dňa 8.1.2024 bol obci Dolná Streda doručený rozsudok Správneho súdu v Bratislave zo dňa 7.12.2023 v ktorom  Správny súd r o z h o d o l:   I. Správny súd v Bratislave žalobu zamieta.   II. Žalovanému súd právo na náhradu trov konania voči žalobcom v 1. a 2. rade...

Výročná členská schôdza 22.12.2023

24.12.2023 13:52
Dňa 22.12.2023 sa v reštaurácii Roomantik uskutočnila výročná členská schôdza občianskeho združenia "Dolnostredan".  

Darček pre materskú škôlku

24.12.2023 13:48
Občianske združenie „Dolnostredan“ darovalo do materskej škôlky pre deti pod vianočný stromček domček na hranie, dúfam že škôlkarov tento darček poteší.  

Dnes Správny súd v Bratislave zamietol žalobu Slovenského rybárskeho zväzu

07.12.2023 14:22
Dnes Správny súd v Bratislave zamietol žalobu Slovenského rybárskeho zväzu proti rozhodnutiam Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v prípade pridelenia ostatnej vodnej plochy do užívania v osobitnom režime obci Dolná Streda. Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku...

Krajský súd v Trnave potvrdil rozsudok Okresného súdu v Galante, ktorý zamietol návrh MsO SRZ Sereď na vydanie odkladného opatrenia

01.11.2023 06:50
Obci Dolná Streda bol doručený rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 11.októbra 2023 vedený pod sp. zn. 26Co/72/2023, ktorý potvrdzuje fakt, že MsO SRZ Sereď ako žalobca neosvedčil dôvodnosť a trvanie nároku na nariadenie neodkladného opatrenia a nepodarilo sa mu ani jednoznačne preukázať...

Prečo tajomník SRZ zavádza a klame celú rybársku verejnosť ?

18.10.2023 20:32
Po zverejnení článku v skupine Pravda o SRZ - Sú klamstvo a obštrukcie bežným pracovným nástrojom v SRZ ? V ktorom som Vás informoval ako to je v skutočnosti v Slovenskom rybárskom zväze a že Rada Slovenského rybárskeho zväzu svojim rozhodnutím potvrdila že nemá záujem o...

Slovenský rybársky zväz odmietol vysporiadať sa za ryby patriace obci Dolná Streda

13.10.2023 08:41
Slovenský rybársky zväz zobral iba na vedomie návrh obce Dolná Streda vysporiadať sa za ryby patriace obci Dolná Streda, čím sa svojou obštrukciou snaží udržať OR Dolnostredské -Skala ako svoj rybársky revír z čoho jednoznačne vyplýva aj fakt že klamal Správny súd v Bratislave vo svojom...

Ako to teda je stou starostlivosťou MsO SRZ Sereď o OR Dolnostredské ?

09.09.2023 16:34
Ako vidieť čistota prírody aj v CHVÚ Kráľová je neodškriepiteľne na prvom mieste. Dva týždne pod obhospodarovaním revíru MsO SRZ Sereď.

Porušovanie zákona MsO SRZ Sereď sa stalo už pravidlom ?

07.09.2023 18:52
MsO SRZ Sereď hrozí podľa zákona o rybárstve pokuta 6000 € Podľa posledných dostupných informácií Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Sereď porušuje sústavne a to nepretržite už od roku 2012 zákon o rybárstve ako aj iné zákony a to konkrétne § 6 ods. 2 ako aj § 6 ods. 4, a taktiež...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>