Novinky

Dňa 18.7.2019 bola Kasačná sťažnosť MŽP SR spolu so spisom doručená na Najvyšší súd Slovenskej republiky

29.08.2019 16:14

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie

21.08.2019 15:00
Vo veci žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina a Slovenského rybárskeho zväzu – MsO Sereď, Okresný úrad v Galante, odbor starostlivosti  o životné prostredie, v súlade s § 30, ods.1, písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...

Vyhodnotenie pretekov o " Putovný pohár starostu obce Dolná Streda "

19.08.2019 11:22
Dňa 17.8.2019 sa na OR Dolnostredskom-Skala uskutočnil už ôsmy ročník rybárskych pretekov o „ Putovný pohár starostu obce Dolná Streda “. Keď že tento rok nám prialo počasie tak si mohli rybári vychutnávať strávené chvíle pri vode pri občerstvení o ktoré bolo postarané. Hovädzí alebo držkový...

Oznam - založenie novej miestnej organizácie v Dolnej Strede

15.08.2019 07:11
Oznamujeme záujemcom o vznik novej miestnej rybárskej organizácie SRZ v Dolnej Strede, že na základe našej žiadosti a rozhodnutia Okresného súdu, ktoré potvrdil Krajský  súd, sa bude na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ, ktoré sa koná dňa 7.septembra 2019, prerokovávať vznik novej miestnej...

Pozvánka

12.08.2019 08:58
POZVÁNKA Občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s obcou Dolná Streda pozýva rybárov z Dolnej Stredy, ktorí si majú chuť zasúťažiť v love rýb, na rybárske preteky o „ Putovný pohár starostu obce Dolná Streda“, ktoré sa uskutočnia dňa 17.augusta 2019 na OR...

Dolnostredské rameno po víkendovej rybačke II.

05.08.2019 07:15
Boli sme sa pozrieť či po našom upozornení prišlo k náprave stavu na Dolnostredskom ramene. Prišlo k jednej zmene. Staré odpadky zostali a nové pribudli.

Dolnostredské rameno po víkendovej rybačke

30.07.2019 11:34
Bez slov

Nová žiadosť o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede

08.07.2019 17:12
          Na základe právoplatnosti uznesenia Krajského súdu v Žiline, ktorým bolo odmietnuté odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu proti rozsudku Okresného súdu v Žiline, ktorým bolo zrušené uznesenie Rady SRZ č. 113/2014 a vec mu bola vrátená na ďaľšie...

"Deň v prírode" 2019

25.06.2019 08:11
Pomaly sa už stáva tradíciou organizovanie akcie „Deň v prírode“ pre detičky z materskej škôlky v Dolnej Strede, ktorú zabezpečilo aj tento rok naše občianske združenie „Dolnostredan“. Na akcii sa svojím príspevkom podieľala obec Dolná Streda, sponzorsky ju podporili Reštaurácia...

Kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 584 zo dňa 07.03.2019

19.06.2019 07:04
Dňa 18.06.2019 bola doručená obci Dolná Streda kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave.   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zdôvodnilo podanie kasačnej sťažnosti medzi iným...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>