Novinky

Prijatie obce Dolná Streda za účastníka konania

24.06.2018 14:00
Obec Dolná Streda bola prijatá za účastníka konania v právnej veci žalobcu: 1/ Slovenský rybársky zväz, 2/ Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď proti žalovanému: Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na Krajskom súde v Bratislave, o ktorej sa obec Dolná Streda...

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave - odbor opravných prostriedkov, zamietnutie odvolania MsO SRZ Sereď

13.06.2018 11:19
Okresný úrad v Trnave - odbor opravných prostriedkov  vydal dňa 07.06.2018 rozhodnutie ktorým zamieta odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Sereď,  v zastúpení advokátskou kanceláriou VIA LEGE  s.r.o. a potvrdzuje rozhodnutie Okresného úradu...

Nepoučiteľný pytliak

12.06.2018 11:19
Niektorí ľudia sa zrejme zo svojich prešľapov nepoučia. Dnes v ranných hodinách bol obecnou strážou rybníka OR Dolnostredské – Skala znovu chytený pytliak, ktorý pytliačil na OR Dolnostredské - Skala pred dvoma dňami. Vtedy bol prichytený a usvedčený z pytliactva a bolo naňho podané...

Ďalší pytliak prichytený na OR Dolnostredskom - Skala

10.06.2018 08:43
Dnes v skorých ranných hodinách bol obecnou strážou rybníka na OR Dolnostredskom - Skala prichytený ďalší pytliak, ktorý nie len že chytal ryby bez povolenia, ale privlastnil si päť podmierečných rýb. Štyroch kapríkov a jedného pleskáča. Privolaná policajná hliadka vinníka zadržala. 

Výsledky z kontroly zdravotného stavu rýb a kvality vody na OR Dolnostredské - Skala

07.06.2018 16:16
V mesiaci máj sme dali vykonať Štátnemu veterinárnemu a potravinovému ústavu kontrolu zdravotného stavu rýb a kvalitu vody na OR Dolnostredské - Skala.  Tu si môžete pozrieť výsledky :                             ...

OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

06.06.2018 21:33
Pod týmto názvom sa objavil na stránke Rady SRZ komentár o našom občianskom združení a starostovi obce Dolná Streda , ktorý sa nezakladá na pravdivých skutočnostiach. Tu sme si dovolili uviesť jeho časť: O rybársky revír malo prvotne záujem združenie OZ Dolnostredan, ktoré založili...

Článok v RRR "Konečne dobojované 2"

02.06.2018 21:28
Čo sa o nás píše v rybárskom časopise RRR pod názvom "Konečne dobojované 2" si môžete prečítať tu: www.rrr.sk/online_rybicky/06-2018/magazin.html#p=86  

MDD na Zelenke

02.06.2018 20:45
Pri rybárskom domčeku na Zelenke usporiadalo občianske združenie "Dolnostredan" v spolupráci s p. Polakovičom, Tamaškovičom a Forgáčom V. oslavu MDD pre tých najmenších z materskej škôlky v Dolnej Strede. Popri opekačke špekáčikov sa detičky povozili na autíčku a loďke. 

Krajský súd v Trnave potvrdil rozhodnutie okresného súdu v Galante

01.06.2018 15:38
Krajský súd v Trnave potvrdil rozhodnutie okresného súdu v Galante, ktorý uznesením zamietol návrh Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina a MsO SRZ Sereď na nariadenie neodkladného opatrenia a to zastavenia výkonu Rozhodnutia MŽP SR č.8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017 až do právoplatného...

Vyhodnotenie pretekov o Putovný pohár starostu obce Dolná Streda 2018

21.05.2018 14:22
          Za príjemného počasia a ešte v príjemnejšej atmosfére sa  dňa 19.5.2018 uskutočnil už 7.ročník pretekov o „Putovný pohár starostu obce Dolná Streda“. Rybári i nerybári , ktorí sa rozhodli zúčastniť tohto preteku, mali možnosť zmerať si svoje...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>