Malá reakcia na účelové klamstvá zo strany SRZ o OR Dolnostredskom - Skala

02.09.2023 10:24

Slovenský rybársky zväz mestská organizačná zložka Sereď zverejnila na svojej stránke ako je už u nej zvykom účelové klamstvá o OR Dolnostredskom – Skala a podnikaní na ňom obcou Dolná Streda. Myslím že predmetné klamstvá bude obec Dolná Streda určite riešiť prostredníctvom orgánov ktorým to prislúcha. V súvislosti s týmito klamstvami som sa dnes išiel pozrieť okolo ramena aby som sa presvedčil na vlastné oči ako teda MsO SRZ Sereď a jej členom záleží na kvalite životného prostredia a dodržiavaní zákonov a Vyhlášky 21/2000 Z.z. Chránené vtáčie územie Kráľová. Hneď od vjazdu k ramenu pri druhej lavičke sa na mňa usmievali odpadky ponechané na pospas svojmu osudu. Koše ktoré boli v tomto chránenom vtáčom území umiestnené občianskym združením „Dolnostredan“ boli bez súhlasu občianskeho združenia "Dolnostredan" ako aj bez súhlasu obce Dolná Streda vytrhané zo zeme čiže odstránené. Ako si môže dovoliť mestská organizácia SRZ Sereď  takto konať a ešte k tomu na cudzích pozemkoch bude asi pre normálneho človeka nepochopiteľné. 

No nič, rozhodol som sa teda pokračovať v okružnej jazde okolo ramena ďalej, prišiel som do časti zvanej štrk a tam sa na mňa zasa usmievalo ešte čerstvé ohnisko.  Takto sa teda správajú ochrancovia prírody ktorí si ešte iba týždeň užívajú podľa mňa na základe nezákonného rozhodnutia Krajského správneho súdu v Bratislave, pozastavenie výkonu rozhodnutiam MŽP SR o odobratí tohto revíru o ktorom rozhodol Najvyšší správny súd slovenskej republiky, že boli zákonné.

Samozrejme prikladám fotodokumentáciu, pani Čambáliková určite k nej zasa napíše že som tam odpadky a ohnisko nainštaloval aby som poškodil MsO SRZ Sereď. 

Autor : Miloš Oravec, predseda Občianskeho združenia "Dolnostredan: