Novinky

Vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave

26.11.2019 11:36
Dnes sa konalo vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave vo veci   žalobcu v 1. rade:        Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina  žalobcu v 2. rade:        Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia...

Protest za slušné rybárstvo

24.11.2019 11:00
                Dňa 23.11.2019 sa počas konania mimoriadneho snemu Slovenského rybárskeho zväzu konal pred hotelom Slovakia v Žiline „ Protest za slušné rybárstvo “, ktorého sa zúčastnili aj naši členovia. Ciele protestu boli zhrnuté v otvorenom...

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie

22.11.2019 12:29
Dnes bolo na obecný úrad v Dolnej Strede doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ( ďalej len „OÚ Trnava“ ), ktoré bolo vydané pod č.j. OU-TT-00P3-2019/037709. Vydaním rozhodnutím OÚ...

Návrh zmeny Stanov Slovenského rybárskeho zväzu

12.11.2019 10:20
          Rada SRZ na svojom zasadaní dňa 9. 11. 2019 schválila návrh novely stanov, ktorá bude predložená XIII. Mimoriadnemu snemu.           Na túto zmenu stanov ktorú navrhla Rada SRZ sme sa Vás rozhodli upozorniť, nakoľko...

PROTEST RYBÁROV

10.11.2019 20:33
Dňa 23.11.2019 sa bude konať v Žiline pred hotelom Slovakia   " Protest rybárov - Spoločne za rybárstvo "   Kto má záujem zúčastniť sa na proteste a svojou účasťou sa tak vyjadriť že mu dianie v Slovenskom rybárskom zväze nie je ľahostajné, lebo tieto problémy sú pre Slovenský...

Porušenie ľudských práv

05.11.2019 13:00
Oznamujeme záujemcom o založenie miestnej rybárskej organizácii SRZ v Dolnej Strede, že dňa 7.9.2019 na zasadnutí Rady Slovenského rybárskeho zväzu, nebolo uznesením č. 149/2019 vyhovené našej žiadosti o založenie miestnej rybárskej organizácii SRZ v Dolnej Strede. Smutné je že do...

Poďakovanie od prezidenta Slovenského rybárskeho zväzu

03.10.2019 15:00
  Včera nás telefonicky kontaktoval prezident Slovenského rybárskeho zväzu pán Emanuel Seemann, ktorý nám poďakoval za zrealizovanie „ Náučného chodníka OR Dolnostredské – Skala “ v katastri obce Dolná Streda. Podľa jeho slov je to veľmi dobrá propagácia rýb a rybárstva ako...

Náučný chodník OR Dolnostredské - Skala

01.10.2019 16:00
Občianske združenie „ Dolnostredan “, zrealizovalo projekt „ Náučný chodník OR Dolnostredské – Skala “ zo získaných finančných prostriedkov z 2 % - nej dane, z finančného príspevku Trnavského samosprávneho kraja TTSK a za pomoci obce Dolná...

Reálne čísla o stave zarybnenia Ramena Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.

15.09.2019 09:40
Pýtate sa prečo Vám ryby neberú na Ramene Dolná Streda ? Poskytujeme Vám k tomu údaje MsO SRZ Sereď, aby ste si vedeli vytvoriť svoj vlastný názor o zarybnení tohto revíru. Tu Vám prinášame prehľadnú tabuľku sumáru zarybnenia a úlovkov na Ramene v Dolnej Strede za posledných...

UZNESENIE 2S/1/2015

10.09.2019 20:11
Dnes nám bolo doručené Uznesenie Okresného súdu v Žiline v spore o preskúmanie Uznesenia č. 113/ 2014, sp.zn.2S/1/2015 o náhrade výšky trov súdneho konania.  
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>