Novinky

Bol Krajským súdom v Bratislave priznaný odkladný účinok rozhodnutiu MŽP SR č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.) zákonný alebo nie ???

01.08.2018 14:00
         Dňa 4.7.2018 bol na Krajský súd v Bratislave odoslaný návrh obce Dolná Streda na zrušenie odkladného opatrenia k rozhodnutiu MŽP SR  č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.). V závere návrhu sa uvádza, že obec Dolná Streda má zato, že...

OR Dolnostredské - Skala - Dnes

19.07.2018 12:28
Takto to vyzerá dnes na OR Dolnostredskom - Skala jeden mesiac od nájazdu Apačov mestskej organizácie. Apači asi nemusia rešpektovať  Vyhlášku 21, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová a preto zakryli aj značku zákaz vjazdu motorových vozidiel ?   Prečo by potom mali...

Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym podala v súvislosti s OR Dolnostredským prvé trestné oznámenie

08.07.2018 20:54
Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym podala v súvislosti s OR Dolnostredským trestné oznámenie na prof. Ing. Jaroslava Antalu DrSc. vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podľa § 347 ods. 1, písm. a) Trestného zákona pre nepravdivý znalecký...

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave - odbor opravných prostriedkov, zamietnutie odvolania Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina

26.06.2018 18:13
Okresný úrad v Trnave - odbor opravných prostriedkov  vydal dňa 11.06.2018 rozhodnutie ktorým zamieta odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina, a potvrdzuje rozhodnutie Okresného úradu v Galante zo dňa 20.02.2018. Z uvedeného rozhodnutia jednoznačne...

Prijatie obce Dolná Streda za účastníka konania

24.06.2018 14:00
Obec Dolná Streda bola prijatá za účastníka konania v právnej veci žalobcu: 1/ Slovenský rybársky zväz, 2/ Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď proti žalovanému: Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na Krajskom súde v Bratislave, o ktorej sa obec Dolná Streda...

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave - odbor opravných prostriedkov, zamietnutie odvolania MsO SRZ Sereď

13.06.2018 11:19
Okresný úrad v Trnave - odbor opravných prostriedkov  vydal dňa 07.06.2018 rozhodnutie ktorým zamieta odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Sereď,  v zastúpení advokátskou kanceláriou VIA LEGE  s.r.o. a potvrdzuje rozhodnutie Okresného úradu...

Nepoučiteľný pytliak

12.06.2018 11:19
Niektorí ľudia sa zrejme zo svojich prešľapov nepoučia. Dnes v ranných hodinách bol obecnou strážou rybníka OR Dolnostredské – Skala znovu chytený pytliak, ktorý pytliačil na OR Dolnostredské - Skala pred dvoma dňami. Vtedy bol prichytený a usvedčený z pytliactva a bolo naňho podané...

Ďalší pytliak prichytený na OR Dolnostredskom - Skala

10.06.2018 08:43
Dnes v skorých ranných hodinách bol obecnou strážou rybníka na OR Dolnostredskom - Skala prichytený ďalší pytliak, ktorý nie len že chytal ryby bez povolenia, ale privlastnil si päť podmierečných rýb. Štyroch kapríkov a jedného pleskáča. Privolaná policajná hliadka vinníka zadržala. 

Výsledky z kontroly zdravotného stavu rýb a kvality vody na OR Dolnostredské - Skala

07.06.2018 16:16
V mesiaci máj sme dali vykonať Štátnemu veterinárnemu a potravinovému ústavu kontrolu zdravotného stavu rýb a kvalitu vody na OR Dolnostredské - Skala.  Tu si môžete pozrieť výsledky :                             ...

OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

06.06.2018 21:33
Pod týmto názvom sa objavil na stránke Rady SRZ komentár o našom občianskom združení a starostovi obce Dolná Streda , ktorý sa nezakladá na pravdivých skutočnostiach. Tu sme si dovolili uviesť jeho časť: O rybársky revír malo prvotne záujem združenie OZ Dolnostredan, ktoré založili...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>