Novinky

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie

02.03.2018 10:34
  Rozhodnutie si môžete stiahnuť tu : Rozhodnutie o zastavení konania o vodnom toku.pdf (493490)

Uznesenie Okresného súdu v Galante, ktorým zamietol návrh SRZ zo dňa 1.12.2017 na nariadenie neodkladného opatrenia.

13.02.2018 15:30
Na stiahnutie tu :uznesenie OS GA_SRZ v Dolna Streda.pdf (1507066)

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, katastrálny odbor

12.02.2018 10:34
Na stiahnutie tu :         Rozhodnutie Okresného úradu v Galante,katastrálny odbor.pdf (415733)

Návrh SRZ Žilina na zapísanie vecného bremena

07.02.2018 19:28
Na prevzatie tu : Návrh na zápis SRZ Žilina na všetky LV pod vodnou plochou.pdf (728100)  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky- vecné bremeno- stanovisko

07.02.2018 18:47
  Na stiahnutie tu: Vecné bremeno- vyjadrenie MŽP.pdf (399459)

Okresná prokuratúra v Galante vyhovela podnetu obce Dolná Streda na podanie protestu prokurátora

02.02.2018 06:12
Okresná prokuratúra v Galante vyhovela podnetu obce Dolná Streda na podanie protestu prokurátora 0 Pridané 1.2.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Novinky z obce   V súvislosti so žiadosťou obce Dolná Streda o pridelenie OR...

Naše občianske združenie bolo spomenuté v časopise "friško"

21.12.2017 08:24

Vianoce sú dar

03.12.2017 16:58
Dňa 2.12.2017 sa uskutočnilo v športovo - komunitnom cetre v Dolnej Strede podujatie " Vianoce sú dar ", na ktorom sa zúčastnilo aj naše občianske združenie. Toto podujatie bolo určené najme pre deti a malo aj charitatívny charakter, výťažok z dobrovoľného vstupného a tomboly bol venovaný...

Kladivo na čarodejnice IV - Prečo sa v SRZ nedodržiavajú jeho stanovy a ani zákony ?

25.11.2017 13:18
 V decembrovom vydaní Online Rybičiek vyšiel nový článok Kladivo na čarodejnice IV - Prečo sa v SRZ nedodržiavajú jeho stanovy a ani zákony ?  Môžete si ho prečítať tu: https://www.rrr.sk/online_rybicky/12-2017/magazin.html#p=76

OR Dolnostredské nie je hydrologicky ovplyvňované riekou Váh.

25.11.2017 09:01
Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Piešťany vydal oznámenie, že z dôvodu vykonávania plánovaných opráv na objektoch VS Králová bude v termíne od 11.11.2017 do 30.11.2017 hladina v nádrži na úrovni cca 122,20 m n.m. V súvislosti s týmto oznámením sme zdokumentovali pokles...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>