Nenávistné prejavy voči obci Dolná Streda prerástli už aj do poškodzovania cudzej veci

06.11.2022 10:49

Takto to dopadne keď niektorí zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu štvú svojich členov proti obci Dolná Streda. Odniesli si to zatiaľ iba tabule. Jedna bola poškodená už druhý krát po oprave pri Dolnostredskom Ramene a druhá bola poškodená pri cyklotrase, kde z mapy cyklotrás bola vyrezaná časť s obcou Dolná Streda.