Výročná členská schôdza 2022

31.12.2022 18:03

Dňa 28.12.2022 sa konala v reštaurácii Romantik členská schôdza OZ "Dolnostredan", a veru že bolo na nej o čom hovoriť.