ODMENA 100 €

24.10.2022 16:21

Niektorí ľudia zveľaďujú prírodu a jej okolie a niektorí ju ničia a okrádajú. V chránenom obecnom území obce Dolná Streda pri Zelenke v časti nazývanej Skičáčka zo strany od  rieky Váh bola odcudzená podobná lavička ako je na obrázku.

Kto svojím oznámením pomôže chytiť páchateľa, dostane odmenu 100 eur.