UZNESENIE KRAJSKÉHO SÚDU V BRATISLAVE

12.01.2023 15:24

Slovenský rybársky zväz so sídlom v Žiline a Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď,  podali na Krajskom súde v Bratislave návrh na priznanie odkladného účinku rozhodnutiam Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci pridelenia ostatnej vodnej plochy, Ramena Dolná Streda do užívania v osobitnom režime obci Dolná Streda. Krajský súd v Bratislave návrh Slovenského rybárskeho zväzu so sídlom v Žiline a Slovenského rybárskeho zväzu, Mestskej organizácie Sereď zamietol “.

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť (§ 439 ods. 2 písm. e) SSP).

 

Dolná Streda SRZ Dokument (25).pdf (546076)