Novinky

Vytvorenie oddychových miest v chránenom obecnom území obce Dolná Streda

22.01.2023 08:23
Občianske združenie "Dolnostredan" podalo participačný projekt na TTSK s názvom : „ Vytvorenie oddychových miest v chránenom obecnom území obce Dolná Streda “ S miestom realizácie projektu v Dolnej Strede a s cieľom vytvoriť oddychové miesta v chránenom obecnom území obce Dolná...

Cenník (2023) pre Rameno Dolná Streda - Skala

13.01.2023 15:04

UZNESENIE KRAJSKÉHO SÚDU V BRATISLAVE

12.01.2023 15:24
Slovenský rybársky zväz so sídlom v Žiline a Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď,  podali na Krajskom súde v Bratislave návrh na priznanie odkladného účinku rozhodnutiam Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci pridelenia ostatnej vodnej plochy, Ramena...

Výročná členská schôdza 2022

31.12.2022 18:03
Dňa 28.12.2022 sa konala v reštaurácii Romantik členská schôdza OZ "Dolnostredan", a veru že bolo na nej o čom hovoriť.

Projekt : Vytvorenie oddychových miest v chránenom obecnom území obce Dolná Streda

16.12.2022 14:31
  Naše občianske združenie podalo na TTSK projekt: "Vytvorenie oddychových miest v chránenom obecnom území obce Dolná Streda"   Občianske združenie „Dolnostredan“ zrealizovalo v chránenom území obce Dolná Streda v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom projekt „ Náučný chodník OR...

Nenávistné prejavy voči obci Dolná Streda prerástli už aj do poškodzovania cudzej veci

06.11.2022 10:49
Takto to dopadne keď niektorí zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu štvú svojich členov proti obci Dolná Streda. Odniesli si to zatiaľ iba tabule. Jedna bola poškodená už druhý krát po oprave pri Dolnostredskom Ramene a druhá bola poškodená pri cyklotrase, kde z mapy cyklotrás bola...

ODMENA 100 €

24.10.2022 16:21
Niektorí ľudia zveľaďujú prírodu a jej okolie a niektorí ju ničia a okrádajú. V chránenom obecnom území obce Dolná Streda pri Zelenke v časti nazývanej Skičáčka zo strany od  rieky Váh bola odcudzená podobná lavička ako je na obrázku. Kto svojím oznámením pomôže chytiť...

Rekonštrukcia mostíka na Zelenke

12.10.2022 18:17
Naše občianske združenie sa formou brigádnickej činnosti podieľa na zveľaďovaní a ochrane životného prostredia v oddychovej zóne obce Dolná Streda, v ktorej je umiestnený mostík na ostrov. V ďalšom našom projekte v rámci programu „Podpora aktivít organizácií/obcí na území Trnavskej župy“,...

Zrušenie rybárskeho revíru OR Dolnostredské

27.09.2022 15:26
Informácia o zrušení rybárskeho revíru MsO SRZ Sereď OR Dolnostredské, vedeného pod číslom 2-1550-1-1 už nájdete aj na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky :https://www.minzp.sk/voda/rybarstvo/ Táto informácia sa nachádza v súbore :Rybárske revíry SR 2022 (zip, 2,55 MB)

Cenník (2022) pre OR Dolnostredské - Skala

26.09.2022 07:04
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>