Novinky

Kde sa chce, všetko sa dá.

01.07.2020 10:28
Členovia Občianskeho združenia „Dolnostredan“, medzi ktorých patrí aj starosta obce Dolná Streda PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry ako aj druhý kandidát na starostu obce Dolná Streda vo voľbách 2018 Ing. Anton Polák sa tiež zúčastnili brigády v Obecnom chránenom území, inak nazývanom ako...

Lavičky a prístrešky na „Náučnom chodníku OR Dolnostredské – Skala“ majú nový kabát.

30.06.2020 08:15
Občianske združenie „Dolnostredan“ vo svojom programe starostlivosti o prírodu vo svojej obci Dolná Streda v Obecnom chránenom území dňa 27.6.2020 uskutočnilo obnovu náteru lavičiek a prístreškov, ktoré na „Dolnostredskom ramene – Sklala“ umiestnilo v rámci projektu „Náučný...

Rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici - Platobný rozkaz

03.06.2020 18:37
Okresný súd Banská Bystrica na základe návrhu obce Dolná Streda v upomínacom konaní   žalobcu: Obec Dolná Streda, IČO: 00 611 638 Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda zast. Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., IČO: 47 232 765, Kadnárova 83, 831 06 Bratislava-Rača   proti...

Náš podnet bol uverejnený v časopise online Ryby, Rybky, Rybičky

15.05.2020 11:13
Ryby, rybky, rybičky   Kto je zodpovedný za spackaný predaj rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici?  Odpoveď chcú poznať viacerí, a preto bol podaný aj podnet Kontrolnej komisii ➡   https://www.rrr.sk/online_rybicky/05-2020/magazin.html#p=50 OnlineRybičky  

Koše na OR Dolnostredské – Skala

11.05.2020 17:31
Občianske združenie „Dolnostredan“ umiestnilo dnes v Obecnom chránenom území obce Dolná Streda v okolí OR Dolnostredské – Skala odpadkové koše. Keď že sa blíži začiatok rybárskej sezóny nám neostáva nič iné len dúfať, aj keď by si mal každý návštevník svoje odpadky odniesť so sebou, že...

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď neuspela pri podaní podnetu na Krajskej prokuratúre v Trnave.

11.05.2020 11:00
Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď, podala podnet na Krajskej prokuratúre v Trnave vo veci rozhodnutia  Okresného úradu v Trnave, odboru opravných prostriedkov pod sp. zn. OU-TT-OOP3-2019/037709  a rozhodnutia Okresného úradu Galanta pod sp. zn....

Nové stromky v oddychovej zóne obce Dolná Streda

03.05.2020 13:00
Občianske združenie „Dolnostredan“ koncom apríla a začiatkom mája obnovilo výsadbu stromkov v oddychovej zóne obce Dolná Streda. Na miesta kde boli poničené stromky vysokou zverou bolo brigádnicky vysadených 12ks  nových stromkov a 3ks okrasných drevín Ibišek. Členovia občianskeho...

Dnes sme poslali podnet na KK SRZ.

26.03.2020 11:13
Keď že v SRZ sa dejú divné veci a nám ako členom SRZ nie je ľahostajné ako sa zaobchádza s našimi peniazmi , tak sme poslali v zmysle platných „Stanov SRZ“ a v súlade so „Smernicou pre činnosť Kontrolnej komisie“ podnet na Kontrolnú komisiu SRZ aby prešetrila kto je...

Okresný súd v Galante rozhodol o výške trov právneho zastúpenia v prospech obce Dolná Streda

04.03.2020 10:25
Slovenský rybársky zväz, IČO: 00 178 209, A. Kmeťa 20, Žilina, musí do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia zaplatiť obci Dolná Streda náhradu trov právneho zastúpenia v súdnom spore Sp. zn.:25Cb/3/2017, v celkovej výške 945,76 €. Aj zaplatenie týchto trov právneho zastúpenia bola obec...

Rozsudok Krajského súdu v Trnave v prospech obce Dolná Streda

25.01.2020 11:18
Dňa 24.1.2020 bol obci doručený rozsudok Krajského súdu v Trnave vo veci   žalobcu v 1. rade:        Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina žalobcu v 2. rade:        Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>