Novinky

„Vianoce sú dar“

02.12.2018 12:45
„Vianoce sú dar“, pod týmto názvom sa dňa 1.12.2018 uskutočnila v športovokomunitnom centre v Dolnej Strede charitatívna akcia, na ktorej sa zúčastnilo aj naše občianske združenie, ktoré prispelo na tejto akcii sumou  100 €. Výťažok z tejto akcii 1253 € bol venovaný rodine...

Informácia o vznesení obvinenia z prečinu PYTLIACTVO, podľa § 310 ods.1 trestného zákona

20.11.2018 17:30
Dňa 12.05.2018 sme uverejnili krátky oznam na našej stránke pod názvom: „Obecná stráž rybníka OR Dolnostredské – Skala chytila pytliakov.“ V ktorom sme Vás informovali že: „Dnes v podvečerných hodinách prichytila obecná stráž rybníka OR Dolnostredské – Skala dvoch mužov pri páchaní...

Obec Dolná Streda vyhrala prvostupňový súd so SRZ

19.11.2018 15:00
Dňa 15. októbra 2018 sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde v Galante, v rámci súdneho konania, ktorým žalobcovia SRZ - Rada Žilina a SRZ - Mestská organizácia Sereď žiadali určiť nájomnú zmluvu medzi Slovenským pozemkovým fondom a obcou Dolná Streda za neplatnú. Súd žalobu rozsudkom...

Krajský súd v Bratislave - predvolanie

13.11.2018 17:14
Dňa 13.11.2018 bolo doručené obci Dolná Streda predvolanie na pojednávanie  na Krajskom súde v Bratislave vo veci žaloby SRZ proti rozhodnutiu MŽP SR ohľadom OR Dolnostredské, termín pojednávania bol stanovený na deň 06.12.2018 o 10 00 hod.

Deň obce Dolná Streda 25.8.2018 - súťaž vo varení gulášu

27.08.2018 09:02
Dňa 25.8.2018 sa na dni obce Dolná Streda uskutočnila súťaž vo varení gulášu na ktorej sa vo veľmi príjemnej atmosfére zúčastnilo aj naše družstvo, ktoré obsadilo v súťaži prvé miesto.      

Bol Krajským súdom v Bratislave priznaný odkladný účinok rozhodnutiu MŽP SR č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.) zákonný alebo nie ???

01.08.2018 14:00
         Dňa 4.7.2018 bol na Krajský súd v Bratislave odoslaný návrh obce Dolná Streda na zrušenie odkladného opatrenia k rozhodnutiu MŽP SR  č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.). V závere návrhu sa uvádza, že obec Dolná Streda má zato, že...

OR Dolnostredské - Skala - Dnes

19.07.2018 12:28
Takto to vyzerá dnes na OR Dolnostredskom - Skala jeden mesiac od nájazdu Apačov mestskej organizácie. Apači asi nemusia rešpektovať  Vyhlášku 21, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová a preto zakryli aj značku zákaz vjazdu motorových vozidiel ?   Prečo by potom mali...

Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym podala v súvislosti s OR Dolnostredským prvé trestné oznámenie

08.07.2018 20:54
Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym podala v súvislosti s OR Dolnostredským trestné oznámenie na prof. Ing. Jaroslava Antalu DrSc. vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podľa § 347 ods. 1, písm. a) Trestného zákona pre nepravdivý znalecký...

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave - odbor opravných prostriedkov, zamietnutie odvolania Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina

26.06.2018 18:13
Okresný úrad v Trnave - odbor opravných prostriedkov  vydal dňa 11.06.2018 rozhodnutie ktorým zamieta odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina, a potvrdzuje rozhodnutie Okresného úradu v Galante zo dňa 20.02.2018. Z uvedeného rozhodnutia jednoznačne...

Prijatie obce Dolná Streda za účastníka konania

24.06.2018 14:00
Obec Dolná Streda bola prijatá za účastníka konania v právnej veci žalobcu: 1/ Slovenský rybársky zväz, 2/ Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď proti žalovanému: Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na Krajskom súde v Bratislave, o ktorej sa obec Dolná Streda...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>