Projekt „Vytvorenie oddychových miest v obecnom chránenom území obce Dolná Streda"

27.05.2023 07:15

Občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajomobcou Dolná Streda zrealizovalo v mesiaci máj 2023 projekt  pod názvom „Vytvorenie oddychových miest v obecnom chránenom území obce Dolná Streda", ktorý bol spolufinancovaný aj zo zdrojov Participatívneho rozpočtu TTSK. V obecnom chránenom území obce Dolná Streda vďaka tomuto projektu  tak pribudli ďalšie tri altánky, ktoré sa dajú využiť pri voľno-časových aktivitách nie len občanov z Dolnej Stredy. Týmto sa chceme všetkým, ktorí sa podieľali na zrealizovaní tohto projektu ešte raz poďakovať.

ĎAKUJEME

V súčasnosti sa v obecnom chránenom území obce Dolná Streda v okolí OR Dolnostredské – Skala nachádza spolu už deväť kusov altánkov, ktoré tam umiestnilo občianske združenie „Dolnostredan“.