Čo bude ďalej ?

26.06.2023 17:56
Dňa 22.6.2023 na základe žiadosti o pracovné stretnutie , ktorá bola doručená od sekretariátu rady SRZ obci Dolná Streda a telefonicky bol tajomníkom SRZ požiadaný o stretnutie aj Miloš Oravec, sa uskutočnilo na obecnom úrade v Dolnej Strede pracovné stretnutie. Témou stretnutia bolo vysporiadanie sa za ryby v OR Dolnostredské a „Projekt na ochranu pôvodných druhov rýb – Ichtyofauny“ na Zelenke. Súčasťou stretnutia bolo aj oboznámenie sa s Ramenom a Zelenkou, pri ktorej má občianske združenie „Dolnostredan“ aj rybársky domček.
Stretnutie sa uskutočnilo za účasti Starostu obce Dolná Streda PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho, zástupcu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva Stanislava Rajninca, tajomníka SRZ pána Ing. Bohuša Cintulu, ichtyológa za Západoslovenskú oblasť Ing. Dušana Hajňuka a člena prípravného výboru pre založenie základnej organizácie SRZ v Dolnej Strede ako osoba určená pre zastupovanie v styku s radou SRZ, zároveň predsedu občianskeho združenia „Dolnostredan“ a autora „Projektu na ochranu pôvodných druhov rýb – Ichtyofauny“ na Zelenke Miloša Oravca. Na stretnutí bol so súhlasom všetkých zúčastnených vyhotovený aj zvukový záznam, ktorý je uložený na obecnom úrade.
Myslíme, že pracovné stretnutie prebehlo ku spokojnosti všetkých zúčastnených strán.