Novinky

Slovenský rybársky zväz prehral súdny spor na Krajskom súde v Žiline

21.05.2019 13:05
Ako sme Vás už pred časom informovali, rybári z Dolnej Stredy ešte v roku 2014 požiadali Slovenský rybársky zväz Rada Žilina o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede. Slovenský rybársky zväz Rada Žilina založenie miestnej rybárskej organizácie vydaním uznesením č.113/2014...

Dnes na OR Dolnostredskom

10.03.2019 11:00
Takto to dnes vyzeralo pri návšteve OR Dolnostredského, nielen že tam vandali odokryli a poškodili obecné tabule ale je tam aj neskutočné množstvo odpadkov. Tomuto sa hovorí že ukážková starostlivosť o životné prostredie v Chránenom vtáčom území Kráľová. Čo k tomu dodať ? Snáď len otázku, kto je za...

Oznam o rozsudku KS v Bratislave

08.03.2019 08:00
Včera 7.3.2019 sa uskutočnilo na Krajskom súde v Bratislave pojednávanie a vyhlásenie rozsudku vo veci pod sp.zn.: 6S/50/2018, žaloby žalobcu v 1. rade: Slovenský rybársky zväz a žalobcu v 2. rade Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď, proti žalovanému Ministerstvo životného...

Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor zrušil na základe protestu prokurátora vecné bremeno zapísane nezákonným spôsobom v prospech SRZ

19.02.2019 21:56

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky začalo správne konanie o inom správnom delikte voči znalcovi prof. Ing. Jaroslavovi Antalovi. DrSc.

18.02.2019 18:00

Podporte záchranu riek tak ako ich poznáme.

31.01.2019 08:24
Ak chceš zachovať naše rieky v takej podobe ako ich poznáme, PRIDAJ SA a podpor aktivitu          #ProtectWater Bližšie informácie tu:        slovakia.panda.org/kampane/protect_water/    

MŽP SR podalo návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S/50/2018 – 283 zo dňa 27.07.2018, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe žalobcov vo veci preskúmani

16.12.2018 10:26
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podalo návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave z ktorého vyberáme:   Žalovaný si dovoľuje poukázať na § 187 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“), podľa...

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave odročené.

08.12.2018 12:32
Krajský súd v Bratislave na svojom pojednávaní dňa 06.12.2018 svoje rozhodnutie vo veci správnej žaloby  „ o zrušenie Rozhodnutia ministra životného prostredia zo dňa 15.03.2018 č. 2913/2018-9.2 (1/2018 – rozkl.) a o zrušenie jemu predchádzajúceho skôr vydaného Rozhodnutia MŽP, odboru...

„Vianoce sú dar“

02.12.2018 12:45
„Vianoce sú dar“, pod týmto názvom sa dňa 1.12.2018 uskutočnila v športovokomunitnom centre v Dolnej Strede charitatívna akcia, na ktorej sa zúčastnilo aj naše občianske združenie, ktoré prispelo na tejto akcii sumou  100 €. Výťažok z tejto akcii 1253 € bol venovaný rodine...

Informácia o vznesení obvinenia z prečinu PYTLIACTVO, podľa § 310 ods.1 trestného zákona

20.11.2018 17:30
Dňa 12.05.2018 sme uverejnili krátky oznam na našej stránke pod názvom: „Obecná stráž rybníka OR Dolnostredské – Skala chytila pytliakov.“ V ktorom sme Vás informovali že: „Dnes v podvečerných hodinách prichytila obecná stráž rybníka OR Dolnostredské – Skala dvoch mužov pri páchaní...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>