Novinky

Porušenie ľudských práv

05.11.2019 13:00
Oznamujeme záujemcom o založenie miestnej rybárskej organizácii SRZ v Dolnej Strede, že dňa 7.9.2019 na zasadnutí Rady Slovenského rybárskeho zväzu, nebolo uznesením č. 149/2019 vyhovené našej žiadosti o založenie miestnej rybárskej organizácii SRZ v Dolnej Strede. Smutné je že do...

Poďakovanie od prezidenta Slovenského rybárskeho zväzu

03.10.2019 15:00
  Včera nás telefonicky kontaktoval prezident Slovenského rybárskeho zväzu pán Emanuel Seemann, ktorý nám poďakoval za zrealizovanie „ Náučného chodníka OR Dolnostredské – Skala “ v katastri obce Dolná Streda. Podľa jeho slov je to veľmi dobrá propagácia rýb a rybárstva ako...

Náučný chodník OR Dolnostredské - Skala

01.10.2019 16:00
Občianske združenie „ Dolnostredan “, zrealizovalo projekt „ Náučný chodník OR Dolnostredské – Skala “ zo získaných finančných prostriedkov z 2 % - nej dane, z finančného príspevku Trnavského samosprávneho kraja TTSK a za pomoci obce Dolná...

Reálne čísla o stave zarybnenia Ramena Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.

15.09.2019 09:40
Pýtate sa prečo Vám ryby neberú na Ramene Dolná Streda ? Poskytujeme Vám k tomu údaje MsO SRZ Sereď, aby ste si vedeli vytvoriť svoj vlastný názor o zarybnení tohto revíru. Tu Vám prinášame prehľadnú tabuľku sumáru zarybnenia a úlovkov na Ramene v Dolnej Strede za posledných...

UZNESENIE 2S/1/2015

10.09.2019 20:11
Dnes nám bolo doručené Uznesenie Okresného súdu v Žiline v spore o preskúmanie Uznesenia č. 113/ 2014, sp.zn.2S/1/2015 o náhrade výšky trov súdneho konania.  

Deň obce Dolná Streda - 2019

03.09.2019 09:11
Dňa 31.8.2019 sa v obci Dolná Streda uskutočnila oslava dňa obce v ktorej programe sa nachádzala aj súťaž vo varení gulášu. Tejto súťaže sme sa spolu s ďalšími pätnástimi družstvami zúčastnili aj my. Aj keď sa nám nepodarilo obhájiť prvenstvo z minulého ročníka tejto súťaže,...

Dňa 18.7.2019 bola Kasačná sťažnosť MŽP SR spolu so spisom doručená na Najvyšší súd Slovenskej republiky

29.08.2019 16:14

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie

21.08.2019 15:00
Vo veci žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina a Slovenského rybárskeho zväzu – MsO Sereď, Okresný úrad v Galante, odbor starostlivosti  o životné prostredie, v súlade s § 30, ods.1, písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...

Vyhodnotenie pretekov o " Putovný pohár starostu obce Dolná Streda "

19.08.2019 11:22
Dňa 17.8.2019 sa na OR Dolnostredskom-Skala uskutočnil už ôsmy ročník rybárskych pretekov o „ Putovný pohár starostu obce Dolná Streda “. Keď že tento rok nám prialo počasie tak si mohli rybári vychutnávať strávené chvíle pri vode pri občerstvení o ktoré bolo postarané. Hovädzí alebo držkový...

Oznam - založenie novej miestnej organizácie v Dolnej Strede

15.08.2019 07:11
Oznamujeme záujemcom o vznik novej miestnej rybárskej organizácie SRZ v Dolnej Strede, že na základe našej žiadosti a rozhodnutia Okresného súdu, ktoré potvrdil Krajský  súd, sa bude na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ, ktoré sa koná dňa 7.septembra 2019, prerokovávať vznik novej miestnej...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>