Výročná členská schôdza 22.12.2023

24.12.2023 13:52

Dňa 22.12.2023 sa v reštaurácii Roomantik uskutočnila výročná členská schôdza občianskeho združenia "Dolnostredan".