POZVÁNKA

05.05.2024 12:57

Občianske združenie „ Dolnostredan “ v spolupráci s obcou Dolná Streda pozýva svojich členov na „ Posedenie pri Guláši “ na Ramene Dolná Streda – Skala (za čističkou).