Slovenský rybársky zväz odmietol vysporiadať sa za ryby patriace obci Dolná Streda

13.10.2023 08:41

Slovenský rybársky zväz zobral iba na vedomie návrh obce Dolná Streda vysporiadať sa za ryby patriace obci Dolná Streda, čím sa svojou obštrukciou snaží udržať OR Dolnostredské -Skala ako svoj rybársky revír z čoho jednoznačne vyplýva aj fakt že klamal Správny súd v Bratislave vo svojom návrhu na priznanie odkladného účinku rozhodnutiam ministerstva životného prostredia, kde tvrdil že sa obec nechce vysporiadať za ryby v OR Dolnostredskom - Skala a tým MsO SRZ hrozí značná hospodárska škoda či finančná škoda.

Dňa 30.9.2023 sa uskutočnilo zasadnutie Rady SRZ na ktoré predložila obec Dolná Streda „Návrh na finančné vysporiadanie sa za ryby v OR Dolnostredskom – Skala“. Návrh bol vypracovaný na základe „Znaleckého posudku“, ktorý bol vyhotovený na základe „Ichtyologického prieskumu“ a predložených dokumentov „zarybnenia a úlovkov“ OR Dolnostredské – Skala, ktoré boli znalcovi doručené od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorých evidencia a ich vyhotovenie zo zákona prislúcha samotnému SRZ.

Odmietnutím vysporiadania sa za ryby dal SRZ jasne najavo, že sa nechce dohodnúť s obcou Dolná Streda ako tvrdil tajomník SRZ zástupcom obce Dolná Streda na pracovnom rokovaní z ktorého bol zhotovený zvukový záznam so súhlasom p. tajomníka a ukončiť tak súdne spory ale chce aby pribudol ďalší súdny spor o vysporiadaní sa za ryby.

Zaujímavý je fakt, že Správny súd v Bratislave priznal odkladný účinok rozhodnutiam ministerstva životného prostredia práve aj na základe tvrdenia SRZ, údajne že sa obec Dolná Streda nechce vysporiadať za ryby v OR Dolnostredskom – Skala.

Dovolíme si poukázať ešte na jeden fakt a to vyjadrenie predsedu MsO SRZ Sereď , ktorý je zároveň členom Rady SRZ , ktorý sa do zápisnice vyjadril:

Ing. Alina: Stále prebieha súdny spor. Neodporúčam pristupovať do rozhodnutia súdu k akýmkoľvek dohodám.

 

KTO SA TEDA NECHCE DOHODNÚŤ  ???

 

Jasnejší dôkaz o klamstve na súde zo strany SRZ už ani neexistuje.