Prečo tajomník SRZ zavádza a klame celú rybársku verejnosť ?

18.10.2023 20:32

Po zverejnení článku v skupine Pravda o SRZ - Sú klamstvo a obštrukcie bežným pracovným nástrojom v SRZ ?

V ktorom som Vás informoval ako to je v skutočnosti v Slovenskom rybárskom zväze a že Rada Slovenského rybárskeho zväzu svojim rozhodnutím potvrdila že nemá záujem o dohodu o vysporiadaní sa za ryby v OR Dolnostredskom lebo návrh obce zobrala iba na vedomie, údajne preto že materiál nedostali členovia Rady sedem dní pred zasadnutím Rady  ale iba päť dní.

Reakcia pána tajomníka nedala na seba dlho čakať. Pán tajomník o tom natočil aj video o ktorom mi jeden pán napísal že je na ňom vidieť z jeho behaviorálnych prejavov  že klame.

Pán tajomník v tomto videu uviedol že Rada sa vysporiadala so žiadosťou o vysporiadanie sa za ryby od obce Dolná Streda tak, že materiály boli poslané po termíne, a keď že tento materiál bol veľmi rozsiahli a nemali dostatok času na naštudovanie, tak tento bod posúvajú na ďalšie rokovanie na decembrové zasadnutie, doplním že materiály boli všetkým členom Rady doručené dňa 25.9.2023 a zasadnutie Rady bolo dňa 30.9.2023 .

K tomuto vyjadreniu mám dve faktické poznámky :

Keď že sa teda údajne Rada SRZ chcela s obcou Dolná Streda dohodnúť tak, ako jej zástupcov pán tajomník presviedčal na pracovnom rokovaní na obecnom úrade v Dolnej Strede, tak o akom termíne to pán tajomník hovorí ? Na pracovnom rokovaní žiadne termíny nepadli. To akože pri takejto dohode zohráva rokovací poriadok Rady SRZ, ktorý je pre obec Dolná Streda  absolútne nezáväzný tú najdôležitejšiu úlohu !!! 

Druhá faktická poznámka, pán tajomník ako je potom možné, že ste podnet na znalca ktorý vypracoval Znalecký posudok na základe Ichtyologického prieskumu tak ako bolo dohodnuté na pracovnom rokovaní na obecnom úrade v Dolnej Strede poslali ešte dňa 22.9.2023 na MS SR ? Ako je to možné že ste tento podnet poslali tri dni predtým než ste materiály od obce Dolná Streda dostali, veď Vy sám ste vo videu tvrdil že Rada SRZ nemala čas na naštudovanie týchto materiálov ?

Pekné divadielko