Vytvorenie oddychových miest v chránenom obecnom území obce Dolná Streda

22.01.2023 08:23

Občianske združenie "Dolnostredan" podalo participačný projekt na TTSK s názvom :

„ Vytvorenie oddychových miest v chránenom obecnom území obce Dolná Streda “

S miestom realizácie projektu v Dolnej Strede a s cieľom vytvoriť oddychové miesta v chránenom obecnom území obce Dolná Streda pre voľno časové aktivity návštevníkov chráneného obecného územia. Naše občianske združenie „Dolnostredan“ zrealizovalo v chránenom území obce Dolná Streda v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom projekt „ Náučný chodník OR Dolnostredské – Skala “. V rámci tohto projektu boli v okolí ramena umiestnené na posedenie dva altánky, ktoré sú veľmi často využívané okoloidúcimi ako aj rybármi, a z tohto dôvodu sa naše občianske združenie rozhodlo zvýšiť počet takýchto altánkov v chránenom obecnom území o tri kusy.

S uvedeným projektom sme vrámci participačného projektu TTSK na základe vášich hlasov uspeli, za čo Vám patrí veľká vďaka.