Odpoveď obce Dolná Streda na predsporovú výzvu od MsO SRZ Sereď č.II.

21.02.2023 06:59

Prinášame Vám druhú odpoveď na Predsporovú výzvu zaslanú obci Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.

 

 

https://www.dolnastreda.sk/zivot-v-obci/obcianske-zdruzenia-v-obci/oz-dolnostredan/odpoved-obce-dolna-streda-na-predsporovu-vyzvu-od-mso-srz-sered-cii-792sk.html