Zdemolovaná značka

21.08.2023 05:40

Dňa 20.8.2023 (v nedeľu) po 18 00 hodine zatiaľ neznámy páchateľ zdemoloval dopravnú značku, ktorá zakazuje vstup motorových vozidiel k ostatnej vodnej ploche OR Dolnostredské - Skala, ktorá sa nachádza v Chránenom obecnom území a v Chránenom vtáčom území Kráľová v Dolnej Strede.