Je tajomník SRZ iba bábkou v rukách niekoho ?

16.07.2023 10:27

Dňa 26 júna som uverejnil článok v skupine Pravda o SRZ s názvom:

Pravda o SRZ – Čo bude ďalej ?
Dňa 22.6.2023 na základe žiadosti o pracovné stretnutie , ktorá bola doručená od sekretariátu rady SRZ obci Dolná Streda a telefonicky bol tajomníkom SRZ požiadaný o stretnutie aj Miloš Oravec, sa uskutočnilo na obecnom úrade v Dolnej Strede pracovné stretnutie. Témou stretnutia bolo vysporiadanie sa za ryby v OR Dolnostredské a „Projekt na ochranu pôvodných druhov rýb – Ichtyofauny“ na Zelenke. Súčasťou stretnutia bolo aj oboznámenie sa s Ramenom a Zelenkou, pri ktorej má občianske združenie „Dolnostredan“ aj rybársky domček.
Stretnutie sa uskutočnilo za účasti Starostu obce Dolná Streda PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho, zástupcu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva Stanislava Rajninca, tajomníka SRZ pána Ing. Bohuša Cintulu, ichtyológa za Západoslovenskú oblasť Ing. Dušana Hajňuka a člena prípravného výboru pre založenie základnej organizácie SRZ v Dolnej Strede ako osoba určená pre zastupovanie v styku s radou SRZ, zároveň predsedu občianskeho združenia „Dolnostredan“ a autora „Projektu na ochranu pôvodných druhov rýb – Ichtyofauny“ na Zelenke Miloša Oravca. Na stretnutí bol so súhlasom všetkých zúčastnených vyhotovený aj zvukový záznam, ktorý je uložený na obecnom úrade.
Myslíme, že pracovné stretnutie prebehlo ku spokojnosti všetkých zúčastnených strán.
Akú to malo predohru a aké to má pokračovanie zo strany SRZ !
Je tajomník SRZ iba bábkou v rukách niekoho ?
Na tomto stretnutí bola obec Dolná Streda ubezpečená že zo strany SRZ nie je záujem už o súdne spory a že sa chce SRZ s obcou Dolná Streda dohodnúť. Dohodli sa určité kroky o ktorých Vás zatiaľ nebudem informovať. Ako som už v článku uviedol zo stretnutia je aj so súhlasom tajomníka SRZ urobený zvukový záznam, takže všetko sa dá veľmi ľahko dokázať, stačí si ho len pustiť.
A čo sa v skutočnosti udialo poza chrbát obce Dolná Streda ? Či aj poza chrbát tajomníka SRZ sa určite neskôr dozvieme.
Dňa 24.5.2023 bol na Okresný súd do Galanty doručený návrh žalobcov čiže SRZ v ktorom žiadal nariadiť neodkladné opatrenie, defacto zabrániť obci Dolná Streda podnikať na OR Dolnostredské,
Dňa 30.5.2023 požiadal sekretariát SRZ v mene tajomníka obec Dolná Streda o pracovné stretnutie,
- Uznesením súdu zo dňa 20.6.2023 bolo podanie SRZ Okresným súdom v Galante zamietnuté, toto zamietnutie bolo obci doručené 13.7.2023,
- Žalobca čiže SRZ sa opäť podaním zo dňa 20.6.2023 obrátil na Okresný súd, kde žiadal defacto to isté, tá rýchlosť je pozoruhodná, v deň kedy zamietol súd návrh, tak v ten samý deň bol podaný nový návrh, až to začína byť podozrivé,
Dňa 22.6.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s tajomníkom na ktorom tajomník ubezpečoval starostu obce že sa SRZ nechce súdiť s obcou Dolná Streda a že sa chce dohodnúť,
Dňa 3. júla 2023 opakované podanie žalobcu čiže SRZ Okresný súd zamietol,
- Žalobca čiže SRZ opäť dňa 7.7.2023 podal ďalší návrh na odkladné opatrenie na Krajský súd v Bratislave,
- Koľký návrh na odkladné je to ? Tak sa mi zdá že už celkovo ôsmi.
Na mieste sú preto otázky:
Tak že akú hru v tom hrá pán tajomník SRZ ?
Akú dôveryhodnosť získalo v obci Dolná Streda SRZ a jeho tajomník ?
Je tajomník ozaj tajomníkom celého SRZ alebo iba šachovou figúrkou na šachovnici v niekoho hrách ?