Projekt - "Výstavba rybárskej chatky a rekonštrukcia altánkov"

10.07.2024 12:45

 

„Realizované s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky“

 

Občianske združenie „Dolnostredan“ finišuje s prácami na projekte  „Výstavba rybárskej chatky a rekonštrukcia altánkov", ktorý  sa realizuje v okolí OR Dolnostredské Skala. Tento projekt realizuje naše občianske združenie aj vďaka finančnej podpory vlády Slovenskej republiky.

Občianske združenie „Dolnostredan" bolo poverené obcou Dolná Streda správou Chráneného obecného územia v ktorom sa nachádza ostatná vodná plocha OR Dolnostredské Skala, ktorá bola pridelená na účely podnikania v osobitnom režime práve obci Dolná Streda. Naše občianske združenie sa aktívne podieľa na správe tohto územia (čistenie, kosenie, údržba).

Keď že teda obec poverila naše občianske združenie správou tohto územia, naše občianske združenie vybudovalo cez projekt v spolupráci s TTSK a obcou Dolná Streda okolo OR Dolnostredské Skala „Náučný chodník“ na ktorom sa nachádzajú informácie o sladkovodných rybách ktoré žijú v tejto ostatnej vodnej ploche, súčasťou tohto náučného chodníka sú aj altánky, ktorých počet bol doplnený cez druhý projekt zrealizovaní v spolupráci s TTSK a obcou Dolná Streda s názvom „Vytvorenie oddychových miest v chránenom obecnom území obce Dolná Streda. Tieto altánky potrebujú pravidelnú údržbu (drobnú opravu, ochranný náter a pod.) a tak sme sa ich rozhodli zrekonštruovať. Tak že v rámci projektu  "Výstavba rybárskej chatky a rekonštrukcia altánkov", ktorý realizuje naše občianske združenie aj vďaka finančnej podpory vlády Slovenskej republiky, sme pri tejto ostatnej vodnej ploche vybudovali pre potreby občianskeho združenia chatku (tzv. záhradný domček), a opravili respektíve zrekonštruovali už jestvujúce altánky, ktorým sme dali aj novú strechu.