tvoriaca sa nelegálna skládka odpadu pri zelenke

tvoriaca sa nelegálna skládka odpadu pri zelenke