čakanie na ostatných účastníkov

čakanie na ostatných účastníkov