Cenník (2024) pre OR Dolnostredské – Skala

26.01.2024 16:26

Od 20.01.2024 "OR Dolnostredské - Skala" opäť obhospodaruje obec Dolná Streda, ktorej bola táto ostatná vodná plocha pridelená MŽP SR na účely podnikania v osobitnom režime.