"Deň v prírode" 2019

25.06.2019 08:11

Pomaly sa už stáva tradíciou organizovanie akcie „Deň v prírode“ pre detičky z materskej škôlky v Dolnej Strede, ktorú zabezpečilo aj tento rok naše občianske združenie „Dolnostredan“. Na akcii sa svojím príspevkom podieľala obec Dolná Streda, sponzorsky ju podporili Reštaurácia Romantik a Pekáreň Vančo. Detičky tak mohli opäť stráviť pekný deň v prírode.

Atmosféru, ktorá bola na Zelenke si môžete pozrieť na priložených fotografiách.