Dňa 18.7.2019 bola Kasačná sťažnosť MŽP SR spolu so spisom doručená na Najvyšší súd Slovenskej republiky

29.08.2019 16:14