Dnes sme poslali podnet na KK SRZ.

26.03.2020 11:13

Keď že v SRZ sa dejú divné veci a nám ako členom SRZ nie je ľahostajné ako sa zaobchádza s našimi peniazmi , tak sme poslali v zmysle platných „Stanov SRZ“ a v súlade so „Smernicou pre činnosť Kontrolnej komisie“ podnet na Kontrolnú komisiu SRZ aby prešetrila kto je konkrétne zodpovedný za doručenie výpovede bývalému tajomníkovi SRZ Ing. Javorovi.

Keď že výpoveď nebola doručená v zákonom stanovenej lehote a toto bolo príčinou vyplatenia 10 000 € Ing. Javorovi chceme aby to Kontrolná komisia riadne vyšetrila a o výsledku šetrenia nás ako členov informovala.

Celý podnet si môžete pozrieť tu :