Dnes Správny súd v Bratislave zamietol žalobu Slovenského rybárskeho zväzu

07.12.2023 14:22

Dnes Správny súd v Bratislave zamietol žalobu Slovenského rybárskeho zväzu proti rozhodnutiam Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v prípade pridelenia ostatnej vodnej plochy do užívania v osobitnom režime obci Dolná Streda.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku bude OR Dolnostredské – Skala opäť pridelené do užívania v osobitnom režime obci Dolná Streda.