Dočkáme sa spravodlivosti ? Prečo štatutárny zástupca SRZ vedome klamal vyšetrovateľa Polície, že peniaze vo výške 979 226,86 € sú na bežnom účte ?

30.04.2021 20:30

V internetovom periodiku RRR bol uverejnený podaný podnet na Generálnu prokuratúru, ktorý bol podaný na základe dôvodného podozrenia že prišlo ku spáchaniu trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, keď že finančný rozdiel, ktorý mal byť podľa zápisnice Kontrolnej komisie SRZ, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom v SRZ, čo skonštatovalo nepriamo aj MŽP SR vo svojom vyhodnotení z kontroly v protokole č. OŠSR-02-34/2020, čiže zostatok finančných prostriedkov zo zarybnenia mal byť vo výške 979 226,86 €, respektíve podľa tvrdenia štatutárneho zástupcu SRZ, ktorý uviedol v uznesení Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline zo dňa 3.9.2020, „nevyčerpané finančné prostriedky z fondov určených na zarybnenie ostali sústredené na bežnom bankovom účte SRZ v banke “, ale podľa „Notárskej zápisnice“ bolo dňa 6.2.2020 na bežnom účte SRZ iba 559 529 €, čiže sa tam zostatok zo zarybnenia vo výške 979 226,86 € v žiadnom prípade nenachádzal ako tvrdil štatutárny zástupca SRZ.

 

www.rrr.sk/online_rybicky/05-2021/magazin.html#p=20