Dodanie dôkazových materiálov k sťažnosti členov SRZ na štatutára MsO SRZ Sereď- zaslanie

19.07.2017 14:17