Dolnostredské rameno po víkendovej rybačke II.

05.08.2019 07:15

Boli sme sa pozrieť či po našom upozornení prišlo k náprave stavu na Dolnostredskom ramene. Prišlo k jednej zmene. Staré odpadky zostali a nové pribudli.