Informácia o vybudovaní rybochodu v oddychovej zóne obce Dolná Streda.

11.02.2016 11:32

          Keď že v posledných dňoch sa množili otázky od ľudí, ktorí chodia na prechádzky do oddychovej zóny v Dolnej Strede okolo Zelenky a pýtajú sa na vykopaný kanál medzi Zelenkou a takzvanou Kukuričnou jamou (na Skičáčke). Tak sme sa rozhodli o tomto vykopanom kanály informovať verejnosť touto formou.

          Z iniciatívy Občianskeho združenia  „Dolnostredan “ sa  na jeseň v roku 2015 uskutočnili počiatočné práce na vybudovaní rybochodu medzi Zelenkou a takzvanou Kukuričnou jamou (Skičáčka), ktoré uskutočňuje Obecný úrad pod vedením starostu obce Dolná Streda Mgr. Ľubošom Šúrym v spolupráci s občianskym združením "Dolnostredan". Ukončenie vybudovania rybochodu by malo prebehnúť na jar v roku 2016. Tento rybochod by sa mal ešte prehĺbiť a ponad neho by sa mal vybudovať aj drevený mostík, ktorý prepojí obidva oddelené brehy.

          Týmto by sme chceli aj v mene občianskeho združenia „Dolnostredan“ poďakovať starostovi obce Dolná Streda za vyhovenie požiadavkám občianskeho združenia „Dolnostredan“ a uskutočnenie vybudovania rybochodu, ktorým sa má v budúcnosti predísť úhynom rýb, ku ktorému tam v posledných dvoch rokoch dochádzalo v dôsledku poklesu vodnej hladiny na rieke Váh.

          Fotografie rybochodu, ktorý je zatiaľ v štádiu výstavby ako aj fotografie z predchádzajúcich úhynov rýb ktorým na Kukuričnej jame dochádzalo a fotografie zo záchranárskych prác pri úhyne rýb, ktoré vykonali členovia občianskeho združenia  „Dolnostredan“ si môžete pozrieť v galérii.