Informácia o vznesení obvinenia z prečinu PYTLIACTVO, podľa § 310 ods.1 trestného zákona

20.11.2018 17:30

Dňa 12.05.2018 sme uverejnili krátky oznam na našej stránke pod názvom:

„Obecná stráž rybníka OR Dolnostredské – Skala chytila pytliakov.“

V ktorom sme Vás informovali že:

„Dnes v podvečerných hodinách prichytila obecná stráž rybníka OR Dolnostredské – Skala dvoch mužov pri páchaní trestného činu pytliactva. Po podaní trestného oznámenia na polícii boli páchatelia , ktorí sa k páchaniu trestného činu priznali , odvezení do cely predbežného zadržania.“

 

Slovenský rybársky zväz si dovolil obci Dolná Streda vo svojom komentári k Rozhodnutiu MŽP SR, ktorým ministerstvo odobralo OR Dolnostredské SRZ a pridelilo ho obci Dolná Streda pripomenúť že obec „opomenula skutočnosť, že trestný čin pytliactva je možné páchať len na rybárskych revíroch. V prípade vodnej plochy, ktorá nie je revírom, môže ísť o krádež,“


Ďalej vo svojom komentári Slovenský rybársky zväz na facebooku uviedol že :

„ Pán starosta a "privŕženci" OZ Dolnostredan by si mali v prvom rade naštudovať právo a nevypisovať kade-tade, že sa na vode rybári dopúšťajú pytliactva......ale to je tak.....keď vodu dostali ľudia, ktorí nevedia aký je rozdiel medzi pytliactvom a krádežou „

 

Ako sa však ukázalo Polícia SR po takmer štyroch mesiacoch vzniesla obvinenie z prečinu Pytliactvo podľa § 310 ods.1 trestného zákona voči Marekovi M. a Matejovi M. z Galanty, ktorí boli prichytení dňa 12.5.2018 pri páchaní tejto činnosti.

 

K samotnému prečinu pytliactva sa musela vyjadriť až Generálna prokuratúra SR, nakoľko podobný skutok sa v Slovenskej republike ešte nestal. A tak naši členovia prichytením páchateľov pomohli k vyriešeniu problému na ktorý mali zástupcovia SRZ iný názor, ale ako sa ukázalo po vyjadrení prokuratúry, ich názor bol mylný.