Informácie pre návštevníkov

26.08.2014 12:46

Oznamujeme záujemcom o vznik miestnej organizácie SRZ Dolná Streda že:

    

      Po nazbieraní dostatočného počtu podpisov na petícii za založenie miestnej rybárskej organizácie "SRZ Dolná Streda" a uskutočnenom pracovnom stretnutí Občianskeho združenia "Dolnostredan", bola zaslaná žiadosť o vytvorenie prípravného výboru pre založenie MO SRZ Dolná Streda na Radu SRZ Žilina v zložení:

                                                           Miloš Oravec                Dolná Streda, č. 295   92563

                                                           Vanek Daniel                Dolná Streda, č. 731   92563

                                                           Hlaváč Jozef                 Dolná Streda, č. 299   92563

                                                           Suchodolinský Peter     Dolná Streda, č. 544   92563

                                                           Šípoš Ivan                    Dolná Streda, č. 599   92563

 

Prípravný výbor bol na zasadnutí Rady SRZ dňa 5.4.2014 schválený, viď výpis z uznesenia Rady SRZ zo zápisnice Rady.

Výpis z uznesenia Rady SRZ.doc (664 kB)

  

       Prípravný výbor oznamuje :

          Záujemcom o vznik miestnej organizácie SRZ Dolná Streda že dňa 6.9.2014 o 18 00 hodine sa  v telocvični v Dolnej Strede uskutoční druhé pracovné stretnutie za účelom oboznámenia záujemcov o ďalších krokoch vedúcich k vzniku MO SRZ Dolná Streda v zmysle platných smerníc a stanov SRZ.

          Záujemcovia, ktorí majú záujem o vstup do MO SRZ Dolná Streda a ešte sa neprihlásili, môžu sa prihlásiť a vyplniť čestné prehlásenie, ktoré je na tejto stránke a zaslať ho na adresu OZ "Dolnostredan".