Kedy bude koniec obštrukcií od SRZ

05.06.2021 08:36

Dňa 7.6.2021 sa malo konať súdne pojednávanie na Okresnom súde v Žiline o preskúmanie Uznesenia č. 149/2019, ktorým zabránil Slovenský rybársky zväz Rada Žilina založeniu miestnej rybárskej organizácii v Dolnej Strede.  

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/predvolanie-od-okresneho-sudu-v-ziline-uznesenie-c-149-2019/

Pojednávanie bolo na žiadosť SRZ zo dňa 3.6.2021 (štvrtok) zrušené. Zrušenie pojednávania nám bolo doručené 4.6.2021 (piatok). Pojednávanie sa malo uskutočniť 7.6.2021 (pondelok). Čo k tomu viacej dodať ?