Krajský súd v Bratislave - predvolanie

13.11.2018 17:14

Dňa 13.11.2018 bolo doručené obci Dolná Streda predvolanie na pojednávanie  na Krajskom súde v Bratislave vo veci žaloby SRZ proti rozhodnutiu MŽP SR ohľadom OR Dolnostredské, termín pojednávania bol stanovený na deň 06.12.2018 o 10 00 hod.