Lavičky a prístrešky na „Náučnom chodníku OR Dolnostredské – Skala“ majú nový kabát.

30.06.2020 08:15

Občianske združenie „Dolnostredan“ vo svojom programe starostlivosti o prírodu vo svojej obci Dolná Streda v Obecnom chránenom území dňa 27.6.2020 uskutočnilo obnovu náteru lavičiek a prístreškov, ktoré na „Dolnostredskom ramene – Sklala“ umiestnilo v rámci projektu „Náučný chodník OR Dolnostredské – Skala“.

Do svojho programu občianske združenie „Dolnostredan“ zahrnulo aj umiestnenie odpadkových košov o ktorých vývoz sa pravidelné stará. Od zahájenia rybárskej sezóny uplynul len jeden mesiac a už občianske združenie „Dolnostredan“ uskutočnilo z tejto lokality  odvoz odpadkov tri krát.

Niektorí rybári bez problémov porušujú zákon o rybárstve, keď že nechajú (napriek tomu že to zákon zakazuje) po očistená ryby šupiny veselo ešte aj pri lavičke náučného chodníka.

Na fotografiách je vidieť koľko odpadu sú schopný takzvaní rybári nanosiť k vode a niektorí sú schopní pri vode dokonca nechať aj ich už poškodené bedničky na náradie.

Nuž čo , zostáva nám len veriť že kultúra nášho národa sa časom zlepší a nebudeme naše odpadky nechávať v prírode ale budeme ich nosiť na skládky na to určené.

Preto ďakujeme všetkým slušným rybárom že sa k našej prírode správajú slušne a udržujú poriadok.