MDD na Zelenke

02.06.2018 20:45

Pri rybárskom domčeku na Zelenke usporiadalo občianske združenie "Dolnostredan" v spolupráci s p. Polakovičom, Tamaškovičom a Forgáčom V. oslavu MDD pre tých najmenších z materskej škôlky v Dolnej Strede. Popri opekačke špekáčikov sa detičky povozili na autíčku a loďke.