Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky- vecné bremeno- stanovisko

07.02.2018 18:47

 

Na stiahnutie tu:

Vecné bremeno- vyjadrenie MŽP.pdf (399459)