Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky začalo správne konanie o inom správnom delikte voči znalcovi prof. Ing. Jaroslavovi Antalovi. DrSc.

18.02.2019 18:00