Na OR Dolnostredskom - Skala, boli osadené nové informačné tabule.

13.04.2018 06:39