Najvyšší Správny súd zrušil rozsudok Krajského súdu a vrátil vec na nové konanie

25.08.2022 18:17

Najvyšší Správny súd Slovenskej republiky dňa 19.júla 2022 zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave a vrátil mu vec na nové konanie v prípade pridelenia ostatnej vodnej plochy - " Ramena v Dolnej Strede do užívania v osobitnom režime obci Dolná Streda".