Nový termín pojednávania

28.02.2022 13:04

Bol vytýčený nový termín pojednávania na Okresnom súde v Galante vo veci žaloby obce Dolná Streda versus MsO SRZ Sereď.