Nový termín súdneho pojednávania o vzniku miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede.

01.08.2016 08:48

      Dňa 16.5.2016 o 14:00 hod na Okresnom súde v Žiline,Hviezdoslavova 28 sa uskutočnilo súdne pojednávanie o preskúmanie uznesenia č.113/2014 Slovenský rybársky zväz . Pojednávanie bolo odročené na základe nedoručenia orginálu uznesenia č . 113/2014 Okresnému súdu  právnym zástupcom Slovenského rybárskeho zvázu. Nový termín pojednávania bol vytýčený na deň 7.11.2016 o 9.30 hod.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/pojednavanie/85cafb8a-e9ce-47b5-8295-02af290801fa