Pozvánka

09.05.2016 09:26

Občianske združenie "Dolnostredan"  v spolupráci s Obecným úradom v Dolnej Strede pozýva Dolnostredských rybárov na Zahájenie rybárskej sezóny 2016, kde majú rybári možnosť zúčastniť sa súťaže o Putovný pohár starostu Obce Dolná Streda, zahájenie rybárskej sezóny sa uskutoční 21.5.2016  na Dolnostredskom Ramene so začiatkom o 6 00 hod. O občerstvenie bude postarané.