Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym podala v súvislosti s OR Dolnostredským prvé trestné oznámenie

08.07.2018 20:54

Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym podala v súvislosti s OR Dolnostredským trestné oznámenie na prof. Ing. Jaroslava Antalu DrSc. vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podľa § 347 ods. 1, písm. a) Trestného zákona pre nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a podnikateľský úkon.

 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prílohu č. 7 :

Príloha č.7 - Fotografie z posudku p. Antalu, ktoré vyhotovil zadávateľ MsO SRZ Sereď. Posudok p. Antalu má byť podľa právnej zástupkyne VIA LEGE s.r.o.  závažným dôkazom mapujúcim skutočný stav založený na meraniach hladiny OR Dolnostredské.

Ako je vidieť na fotografiách, ktoré sú dôkazom merania úrovne vodnej hladiny na OR Dolnostredskom v posudku p. Antalu, je to iba obyčajný drevený meter pripevnený k nejakej latke, ktorý je ponorený do vody bez možnej akejkoľvek identifikácie miesta ponoru metra.

 TAK ŽE TIETO FOTOGRAFIE NEDOKAZUJÚ ABSOLÚTNE NIČ.

A tieto fotografie majú byť tým závažným dôkazom toho, že OR Dolnostredské je hydrologicky ovplyvňované riekou Váh a je to teda podľa názoru pána prof. Antalu vodný tok.

Uverejnili sme tieto fotografie preto, aby ste si mali možnosť sami na vlastné oči pozrieť dôkazy o hydrologickom ovplyvňovaní OR Dolnostredského riekou Váh, ktoré p. Antalovi dodal zadávateľ na zhotovenie znaleckého posudku a to MsO SRZ Sereď.

V skutočnosti je prevádzková hladina rieky Váh vyššie od hladiny OR Dolnostredského takmer o jeden meter (čo je viditeľné aj voľným okom). Keby bolo OR Dolnostredské ovplyvňované hydrologickým režimom tak ako uvádza pán Antala vo svojom posudku, že hladina OR Dolnostredského kolíše najmä vplyvom kolísania hladiny rieky Váh, tak je susedná obec Váhovce jeden meter pod vodou.