Obec Dolná Streda vyhrala prvostupňový súd so SRZ

19.11.2018 15:00
Dňa 15. októbra 2018 sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde v Galante, v rámci súdneho konania, ktorým žalobcovia SRZ - Rada Žilina a SRZ - Mestská organizácia Sereď žiadali určiť nájomnú zmluvu medzi Slovenským pozemkovým fondom a obcou Dolná Streda za neplatnú.

Súd žalobu rozsudkom zamietol a určil žalobcom SRZ - Rada Žilina a SRZ - Mestská organizácia Sereď, uhradiť obci Dolná Streda trovy konania v plnom rozsahu.

Rozsudok v úplnom znení Vám prinášame tu:

Dolná Streda SRZ Rozsudok_zo_d_a_15.10.2018___podpisane_osobne.pdf (256405)